Sunday, 25 January 2015

5 cent om ÖHS-julsfest

Om du känner för att hoppa över att läsa en text om julfesten på ÖHS, så kan du gott hoppa över den här.
Har inte sett julfesten, varken på youtube eller i verkligheten. (Men med tanke på intresset borde det ges en extraföreställning). Har haft ett halvjummet intresse för vad som stått i dagstidningarna. Så det är inte den mest insatta som skriver.

Så...

Så med det sagt, tror jag på kritiken. För sexism är status quo, och att det skulle kunna blomma ut så här är följt möjligt: kan en högskolestuderande, kan en gymmnasiestuderande, kan en högstadielev. Det här behöver också adresseras, och få någon from av respons. Och att den formuleras smalt »det är lärarna/skolan/vuxenvärlden fel« så kommer ändå en del av ansvaret att hamna på eleverna. Och det är ju de som det är viktigaste att de kan ta något från det här. Inte rektorn och inte lärarna. Men jag är lite rädd gör att PK-maffian (som jag själv räknar mig till) i sitt försök att rädda dem, tar livet av dem.

Det kom en stor motreaktion mot julfesten, en månad efter, och antagligen stick i stäv med all annan respons. Och de här stora stormarna är inte det bästa sättet att tacka problemmet på. Tänk själv, två stora städningar varje år av ditt hem, eller lite plockande varje dag? Vad blir renast? Eftersom de flesta anser att sexism och ojämställdhet är en viktig fråga, så borde vi se mera av de små disskutionerna och mindre av de stora debatterna.
Varje del av julfestprogrammet som nu är under kritik borde skett INNAN julfesten. Under repitionerna disskuterats. Det behöver inte gjort att det blir så mycket annorlunda, om det är det satiriska, humoristiska som ska fram. Men det skulle kunna placeras flera tecken på att det här är ett skämt. Men det ideala vore att gå en annan väg till ämnet, och försökt lyfta fram utan att snärja sig i träsket. (Tänk Bianca Kronlöf).

Istället kommer kritiken sent, och utan nån form av lettråd att det kommer att komma en kritikvåg. Den är befogad, men istället för att eleverna kan ta till sig kritiken. (sätter lärarna åt sidan igen, för högstadielever är fullt kapabla att ta en disskustion. Mediadrev är en annan sak). Så svarar de som de flesta andra när de får kritik, de gräver ner sig och befäster sina argument. Och det blir j*llit svårt att övertyga dem om att jorden är rund.

Så det behövs mera dagligt arbete. Som fair sex-projektet. Men också att bredare mediakritik, och normkritik finns med i skolmiljön. För det här är en fråga som det går att disskutera och bör disskutera i bredare formuleringar än rätt/ fel.      

»Vuxenvärldens svek«

Sedan har vi »vuxenvärldens svek« som är ett annat problem. Igenom att dela upp världen i en vuxenvärld och en barnvärld blir det lättare för vuxna i att strunta i barnvärlden. Och att acceptera beteenden som skulle vara oacceptabla om ett barn närvarande (för barn finns inte överallt, bara på vissa avspärrade områden och är helt ovetande om vad som händer på andra sidan staketet). Barnen och undgomarna finns i vuxenvärlden och följer samma regler. Så vuxenärlden sviker sig själv först, och sedan sviker de sina egna barn.