Saturday, 9 August 2014

Antirasism rasismens motsats

DN.ledare | Golnaz Hashemzadeh : Antirasism inte rasismens motsats

Rasism handlar inte om hat, men samtidigt väldigt mycket om hat. Rasism är mycket mera än en känsla det är en idelogi, och den behöver inte hat för att fortleva. Den behövde inte hat för att kunna genomföra förintelsen. Så att säga att kärlek skulle vara motpolen mot rasism är bara flummigt. Visst behövs det mera kärlek i världen. Men det kommer inte att ge mindre rasistiska människor för det.

Det behövs anti-rasism. Ideologisk argumentation bemöts bäst av ideologiska motargument. Argument som du hittar i liberalismen, socialismen, borgarskapet, kvinnokampen och andra demokratiska idetraditioner. Som kan sammanfattas i anti-rasistiska. Och som också kan beskrivas som icke-våldsamma.

Och det hatar inte om att hata rätt. Det handlar inte om att rättfärdiga våld för sakens skull. Det handlar inte om att ersätta en sorts mallar med en annan. Det är väldigt lätt att folk hamnar där. MEN det är inte målet, inte syftet. Det visar mera hur lite vi har lärt oss. Hur lätt det är att bli hatisk. Att rasismen, vi och dom, rangordningen, hur djupt rotat det är i samhället. Hur mycket mera än hat eller kärlek det krävs för förändring. Att det också krävs eftertanke och kunskap, och ett ideologiskt ställningstagande mot en hatisk idelogi.

Anti-rasism.

Thursday, 7 August 2014

Så vi traskar fortfarande runt och filosofierar om vad ord »egentligen« betyder och står för. Nyheter24: Riksdagsledamot i blåsväder: "Neger betyder svart"
Tydligen är det svårt att acceptera att n***r inte är ett rumsrent ord, eller bry sig om att ta reda på varför. Eller att lyssna på de röster som protesterar mot användningen av ordet.

För ja, det är lite löjligt att uppmärksamma missförhållanden. Speciellt om de inte är visuella, som klotter på synagoga eller moske. Eller något annat mycket mera blodigare. Det är lättare att ta in. Det är lättare att ta på allvar.

Men en ska också som mer eller mindre priviligerad att ta in det andra också. Det som inte blöder sprayfärg eller blod.